หอถังเหล็กตามแบบประปานครหลวง

          หอถังเหล็กตามแบบประปานครหลวง เป็นทรงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในงานระบบประปาหมู่บ้านในปัจจุบัน หอถังมีลักษณะเป็นแท่งกลมสูง ซึ่งน้ำจะถูกบรรจุในส่วนฐานจนถึงส่วนกลางบริเวณส่วนหัวได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำและมีระบบการกรองละเอียดเพื่อแยกของแข็งออก และยังมีห้องเพื่อสำหรับการเก็บสต๊อกสารครอรีน และ ห้องเพื่อสำหรับสำนักงานอีกด้วย จ่ายน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก จะมีข้อดีคือ ไม่ต้องอาศัยมอเตอร์เพิ่มแรงดันเพื่อแจกจ่าย ทำให้ประหยัดไฟฟ้า สามารถส่งน้ำได้ระยะทางไกล  อัตราน้ำ ทุกขนาด รูปทรงสวยงาม เหล็กหนา มาตรฐานแข็งแรง ควบคุม และคำนวณโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ด้วยบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา พร้อมการรับประกันหลังการขาย ลูกค้าสามารถเลือกขนาดของหอถังประปานครหลวงได้ตามแบบมาตรฐานหลายขนาดดังตารางด้านล่าง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถกำหนดสีตัวอักษร และ หอถังได้ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้อีกด้วย

 ขนาดหอถังเหล็กประปานครหลวง

แบบ/ขนาด

ปริมาณครัวเรือน

บาดาล/เล็ก

 30 –  50

บาดาล/กลาง

   51 – 120

บาดาล/ใหญ่

  121- 300

บาดาล/ใหญ่มาก

  301- 700

ผิวดิน/กลาง

   51 – 120

ผิวดิน/ใหญ่

  121- 300

ผิวดิน/ใหญ่มาก

  301- 700

ราคาพิเศษ

All Product