หจก. เจที เอ็น เคมิคอล

เจ ที เอ็น ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ที  เอ็น เคมิคอล เปิดกิจการในปี 2540 โดยทางห้างฯได้ดำเนินการงานก่อสร้างเกี่ยวกับงานระบบดับเพลิง ระบบผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชนขนาดต่างๆ ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดสำหรับโรงน้ำดื่ม และงานก่อสร้างโครงการต่างๆ โดยขยายกิจการจนมีสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากประสบการณ์และความชำนาญในเรื่องการวางระบบประปาหมู่บ้านและการก่อสร้าง จึงได้ก่อตั้ง ร้าน เจทีเอ็น ซัพพลาย ในปี 2550เพื่อทำงานเกี่ยวกับงานเหล็กโดยเฉพาะ งานถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงต่างๆ งานถังเหล็กเก็บน้ำมัน งานแพเหล็กเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่  เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ที่ต้องการงานที่คุณภาพ มาตรฐานแข็งแรง ทนทานตามแบบแปลนมาตรฐานโดยมีวิศวกรดูแลการผลิตจึงทำให้ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ และ ด้วยความซื่อสัตย์ในการทำงาน ทางห้างฯและร้าน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด

โดย เจ ที เอ็น ซัพพลาย ได้ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำสูง(แทงค์น้ำ) ทรงลูกกอล์ฟ (แท้งค์น้ำ/แท็งค์น้ำ), ถังกรองน้ำตามแบบกรมทรัพฯ พร้อมกับเดินระบบท่อส่งน้ำ  หอถังเหล็กเก็บน้ำสูง(แทงค์น้ำ) ทรงแชมเปญ (แท้งค์น้ำ/แท็งค์น้ำ), หอถังเหล็กประปาตามแบบมาตรฐานประปานครหลวง,แพเหล็กสูบน้ำกรมชลประทานเพื่อการเกษตร ทั้งงบของทางราชการและเอกชน  โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขต ภาคอีสานในตอนบนและล่าง  เลย มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ดสุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มากกว่า 100 แห่ง ซึ่งงานและ ผลิตภัณฑ์ของเรากล้ารับรองผลงานการผลิต เพราะผลิตตามแบบมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ทำให้การส่งงานเป็นไปอย่างง่ายดาย จึงทำให้เราได้รับการยอมรับอย่างดีเสมอมา