22พ.ย.

ประโยชน์ของถังประปาเหล็ก ทรงลูกกอล์ฟ

Written by in ความรู้

ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเป็นความต้องการพื้นฐานของคนในชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการมีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร ระบบประปาหมู่บ้านเป็นวิธีที่ทำให้คนในชุมชนได้เข้าถึงบริการน้ำบริโภคที่สะอาดและได้มาตรฐาน สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆมีระบบน้ำประชาใช้ ก็คือ ถังประปาหลากหลายรูปแบบ เช่น ถังลูกกอล์ฟหรือถังประปาเหล็กทรงลูกกอล์ฟ

ถังลูกกอล์ฟ แตกต่างจากถังประปาทั่วไปอย่างไร

                ถังลูกกอล์ฟ หรือถังประปาเหล็กทรงลูกกอล์ฟ คุณสมบัติโดยทั่วๆไปไม่แตกต่างไปจากถังประปาทรงแชมเปญ ส่วนของน้ำจะจะบรรจุอยู่ในถังตั้งแต่ส่วนของฐานจนถึงยอดที่เป็นถังทรงลูกกอล์ฟ สิ่งที่ทำให้ถังประปาทรงลูกกอล์ฟได้รับความนิยมเพราะมีรูปทรงที่แปลกตาทำให้เป็นที่สนใจแก่ผู้พบไน เหมาะสำหรับหน่วยงายหรือองค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน สถานีอนามัย หรือใช้เป็นถังระบบน้ำประปาของหมู่บ้านขนาดเล็กตามชุมชนต่างๆ

หลักการทำงานของถังประปาเหล็กทรงลูกกอล์ฟ

ถังลูกกอล์ฟ เป็นถังประปามี 2 ขนาดตามแบบมาตรฐาน ปัจจุบันการสั่งผลิตยังสามารถกำหนดสี กำหนดตัวอักษร ชื่อหมู่บ้าน ชื่อหน่วยงาน หรือโลโก้อื่นๆได้ตามต้องการ หลักการทำงานของถังเก็บน้ำประปาทั้งแบบถังลูกกอล์ฟและถังทรงแชมเปญ  เมื่อถังถูกติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะดูดน้ำจากแหล่งน้ำที่นำมาทำเป็นประปา เช่น น้ำบาดาล น้ำจากผิวดิน หรือน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เมื่อน้ำถูกสูบขึ้นไปก็จะผ่านกระบวนต่างๆเช่น ขั้นตอนการกรองน้ำและเติมออกซิเจนเพื่อให้ได้น้ำที่สะอาด และน้ำที่ได้จะลงมาพักเก็บเพื่อส่งไปใช้ตามบ้านเรือนต่อไป ส่วนเศษหินเศษตะกอนที่เกิดจากขั้นตอนการกรองน้ำสามารถเปิดวาวล์นำออกมาทิ้งไว้อย่างสะดวก

ปัจจุบันระบบน้ำประปายังเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่สามารถจัดทำเป็นโครงการแล้วผลิตขึ้นใช้ได้เองภายในหมู่บ้านเนื่องจากใช้เงินงบประมาณไม่มาก การติดตั้งไม่ยุ่งยากเพราะบริษัทผู้ผลิตถังน้ำประปาทั้งแบบทรงแชมเปญและถังลูกกอล์ฟ มีบริการจัดวางระบบให้จนเสร็จสมบูรณ์ นอกจากทำให้ได้รับความสะดวกสบายมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดแล้ว ยังทำให้เกิดรายได้กับหมู่บ้านอีกทางหนึ่งด้วย

ป้ายกำกับ:, ,