22พ.ย.

ถังประปานครหลวง

Written by in ความรู้

น้ำสะอาดและเป็นแหล่งน้ำใช้ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ก็คงได้แก่น้ำประปาเพราะเป็นระบบการบริหารจัดการน้ำที่สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ สิ่งที่อำนวยความสะดวกทำให้น้ำประปาสามารถเข้าถึงทุกชุมชน ทำให้คนในถ้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลได้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภค ได้แก่อุปกรณ์ต่างๆที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ถังประปานครหลวง หรือถังน้ำประปาอื่นๆซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและหลายขนาด

ถังประปานครหลวง

ถังประปานครหลวง หรือหอถังประปาเป็นถังเก็บน้ำที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากถังประปาทั่วไป คือมีลักษณะเป็นแท่งกลมสูง บรรจุน้ำไว้ที่ส่วนฐานและส่วนกลาง และด้านบนสุดของตัวถัง ถูกออกแบบไว้สำหรับเพิ่มออกซิเจนในน้ำ และมียังมีระบบกรอง มีห้องไว้สำหรับเก็บสิ่งของ เช่น เก็บสาร ครอรีนหรือทำเป็นสำนักงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้รูปแบบถังประปานครหลวงมีความแตกต่างจากถังประปารูปแบบอื่นอย่างชัดเจน

รูปแบบและการติดตั้งถังประปานครหลวง

โดยทั่วไปถังประปานครหลวงมีแบบแปลนแบกออกเป็นแบบประปาผิวดิน และประปาบาดาลทั้งหมด 4 ขนาด ได้แก่

  1. ขนาดเล็ก (มีแต่แบบประปาบาดาล)
  2. ขนาดกลาง
  3. ขนาดใหญ่
  4. ขนาดใหญ่มาก

การมีอุปกรณ์สำหรับผลิตน้ำประปาหลากหลายขนาดและหลายรูปแบบ ทำให้การมีน้ำประปาไว้ใช้บริโภคอุปโภคไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นเพราะน้ำที่นำมาผลิตประปา สามารถใช้ได้ทั้งแบบประปาผิวดินที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำที่สะอาด หากเป็นชุมชนที่ไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ก็ยังมีระบบประปาบาดาลมารองรับ โดยใช้วิธีขุดเจาะน้ำจากใต้ผิวดินมาผ่านขั้นตอนการกรองและเติมออกซิเจน ทำให้ได้น้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐาน

การติดตั้งระบบน้ำประปา

ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายถังประปานครหลวงหรือ ถังประปาทุกรูปแบบกระจายอยู่ทั่วไปทั้งทุกจังหวัด รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์การติดตั้งพร้อมทั้งรับบริการติดตั้งระบบน้ำประปา โดยวิศวกรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ให้อย่างครบวงจร นอกจากนั้นลูกค้าที่ต้องการติดตั้งระบบน้ำประปา ยังสามารถขอคำปรึกษาหรือเลือกขนาดถังประปาได้ตามแบบมาตรฐาน กำหนดสีถังหรือสีตัวอักษร ระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร หรือโลโก้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อีกด้วย

ป้ายกำกับ: