22พ.ย.

ความสำคัญของระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

Written by in ความรู้

น้ำ มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของคนเรา และยังมีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด น้ำสะอาดที่คนเราใช้ดื่มกิน ใช้หุงต้มอาหาร ใช้ซักเสื้อผ้า หรือใช้ชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ได้แก่น้ำบาดาล น้ำประปา หรือน้ำดื่มที่ผลิตจากโรงงานต่างๆ ปัจจุบันแหล่งน้ำที่ถือว่ามีประโยชน์ได้แก่น้ำประปา เพราะนอกจากมีความสะอาด ปลอดภัยแล้ว ระบบน้ำประปายังมีใช้อย่างทั่วถึง เนื่องจากมีถังกรองเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 20 นิ้วขึ้นไป ซึ่งเหมาะสำหรับระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

นอกจากถังกรองจะมีความสำคัญสำหรับการทำระบบน้ำประปาหมู่บ้านแล้ว ยังทำให้ทุกหมู่บ้านสามารถผลิตน้ำประปาไว้ใช้เองได้ เพราะอุปกรณ์การติดตั้งที่สำคัญอย่างเช่น ถังกรองเหล็กมีหลายขนาดหลายราคา ทำให้เลือกใช้ได้ตามงบประมาณที่มีอยู่ และระบบการติดตั้งยังไม่ยุ่งยาก เพราะร้านจำหน่ายอุปกรณ์ประปาหมู่บ้านส่วนใหญ่ จะมีบริการติดตั้งให้พร้อมโดยช่างที่มีความรู้ความชำนาญ โดยเฉพาะร้านจำหน่ายที่อยู่ในพื้นที่หรือท้องถิ่นนั้นๆ

ระบบน้ำประปาที่ดี ทำให้น้ำสะอาด ปราศจากสารตกค้างต่างๆการเลือกใช้อุปกรณ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และอุปกรณ์ชนิดแรกที่ต้องให้ความสำคัญก็คือ ถังกรอง หรือเครื่องกรองน้ำชนิดถังกรอง ซึ่งมีหลากหลายขนาดตามความต้องการในแต่ละการใช้งาน ราคามีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลายหมื่นบ้าน

การใช้น้ำประปามีความสะอาดและปลอดภัยมากกว่าน้ำบาดาล เพราะได้ผ่านกระบวนการกรองมาแล้วหลายขั้นตอน หากเลือกใช้อุปกรณ์หรือถังกรองที่ได้มาตรฐานน้ำประปาก็จะมีความสะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับคำแนะนำในการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์การติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ควรเลือกซื้อจากร้านจำหน่ายที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นหรืออยู่ภายในจังหวัด ช่วยให้ประหยัดทั้งค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ครบถ้วน เช่นสารกรอง และอะไหล่สำหรับปรับเปลี่ยนหากอุปกรณ์ชำรุดหรือมีปัญหา รวมทั้งยังมีบริการติดตั้งวางระบบให้ครบสมบูรณ์ทุกขั้นตอน ทำให้สะดวกสบายในกรณีระบบน้ำประปาหรือถังกรองมีปัญหายังสามารถขอคำปรึกษาได้ตลอดเวลา

 

ป้ายกำกับ:,